Identyfikacja unijna

„Kampania promocyjna miasta Chorzów w zakresie terenów inwestycyjnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013